Nyheter om Revisjon Midt-Norge IKS

Vi er i gang med en sammenslåing av selskapene KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS. Det nye selskapet vil få navnet Revisjon Midt-Norge SA, og etableres fra 1.1.2018.

Logo RMN-KRT

Bakgrunn og mandat

Kommunereformen - Nye Trøndelag fylkeskommune etableres fra 01.01.2018. STFK og NTFK ønsket at selskapene skulle slå seg sammen for å bli valgt som revisor for nye Trøndelag.

Profesjonalisering av kommunene - Mer komplekse og spesialiserte tjenester. Dette krever økt kompetanse og kapasitet hos revisor.

Vedtak i Representantskapene - i april/mai 2016 vedtok representantskapene i begge selskapene et likelydende vedtak om utredning uten spesifikt mandat. Revisjon Midt-Norge IKS vedtok utredning om selskapsform.

Vedtak i begge representantskap ble gjort 27/3-17.

Beslutningsgrunnlaget for nytt revisjonsselskap finner dere her.