Nyheter om Revisjon Midt-Norge SA

Selskapene KomRev Trøndelag IKS, org.nr. 987 123 842 og Revisjon Midt-Norge IKS org.nr. 977 036 283 ble slått sammen til et nytt selskap fra 01.01.2018. Det nye selskapet er etablert som et samvirkeselskap med navn, Revisjon Midt-Norge SA, org.nr. 919 902 310.
 
Alle avtaler og forpliktelser i de to gamle selskapene videreføres inn i det nye selskapet.  
Logo RMN-KRT

Bakgrunn og mandat

Kommunereformen - Nye Trøndelag fylkeskommune etableres fra 01.01.2018. STFK og NTFK ønsket at selskapene skulle slå seg sammen for å bli valgt som revisor for nye Trøndelag.

Profesjonalisering av kommunene - Mer komplekse og spesialiserte tjenester. Dette krever økt kompetanse og kapasitet hos revisor.

Vedtak i Representantskapene - i april/mai 2016 vedtok representantskapene i begge selskapene et likelydende vedtak om utredning uten spesifikt mandat. Revisjon Midt-Norge IKS vedtok utredning om selskapsform.

Vedtak i begge representantskap ble gjort 27/3-17.

Beslutningsgrunnlaget for nytt revisjonsselskap finner dere her.