Trøndelag fylkeskommune

Offentlige anskaffelser

Revisor har gjennomgått system for anskaffelser innen Eiendom og Fylkesvei i Trøndelag fylkeskommune. Revisor konkluderer med at det i all hovedsak er etablert en organisering av ansvar og oppgaver som legger grunnlaget for betryggende kontroll i seksjon eiendom, men at det mangler felles maler, prosedyrer og system for anskaffelser. Revisor konkluderer videre med at det er etablert en betryggende kontroll av anskaffelser innen fylkesvei.
 
Revisor har videre vurdert fylkeskommunens innkjøpspraksis i et utvalg av anskaffelser i tidligere Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2017. For de minste anskaffelsene innen Eiendom er at fem av ni anskaffelser gjennomført i samsvar med krav til regelverket. De ni anskaffelsene over 1,1 mill. innen Eiendom er vurdert til å være i samsvar med dokumentasjonsplikten i anskaffelsesregelverket. Videre er krav knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, lærlinger, underentreprenører og sosiale forhold ivaretatt i kontraktbestemmelser, her mangler det imidlertid en systematisk kontraktoppfølging av kravene. Innen fylkesvei har revisor vurdert ti anskaffelser og konkluderer med at disse i hovedsak er i samsvar med anskaffelsesregelverket. Det er imidlertid to av disse anskaffelsene hvor det er mangler i kontraktkrav og kontraktoppfølging av lærlinger.

 

Rapporten finner du her