Osen kommune

Offentlige anskaffelser

Vi har undersøkt kommunens kontrollrutiner, som skal sikre at regelverket om offentlige anskaffelser følges, samt gått gjennom 11 anskaffelser for å sjekke om kommunen følger regler om krav til konkurranse og etterprøvbarhet av konkurranse.

 
Rapporten finner du her