Om Koronasituasjonen

I Revisjon Midt-Norge SA har de fleste ansatte for tiden hjemmekontor. Vi er tilgjengelige og ved behov ta kontakt på e-post eller telefon. En oversikt over ansatte og kontaktinfo finner du under fanen Kontakt oss.  Vårt arbeid går stort sett som planlagt.
 
Når det gjelder praktiske konsekvenser for våre fagområder viser vi til Regjeringen.no for oppdatert informasjon. Følgende er vedtatt:
Rapporteringsfristene for ressurskrevende tjenester og psykisk utviklingshemmende utvides fra hhv. 1. april og 15. april til 1 . mai for de som trenger det som følge av den pågående koronapandemien.
Regjeringen foreslår videre disse konkrete tiltakene:
  • Lav sats for merverdiavgift reduseres fra 12 til 8 prosent i perioden fra og med 20. mars 2020 til 31. oktober 2020.
  • Fristen for innbetaling av første merverdiavgiftstermin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020.