Skaun kommune

Personalsaken mot rådmannen

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en undersøkelse av «personalsaken mot rådmannen» i Skaun kommune.
Problemstillingene som er belyst, er bakgrunnen for at ordfører ønsket å avslutte arbeidsforholdet til rådmannen og hvorvidt ordfører har håndtert en eventuell avslutning av arbeidsforholdet i tråd med gjeldende regelverk. Det er også knyttet kommentarer til opplysninger revisor har fått om arbeidsmiljøet ved teknisk kontor, samt kommunestyrets arbeidsgiverrolle.
Undersøkelsen gir en gjennomgang av begrunnelsen for ordførers mistillit til rådmannen, og det konkluderes med at enkelte bestemmelser i kommuneloven er brutt, med tanke på saksbehandlingen av personalsaken i formannskapet.
 
Rapporten finner du her.