Malvik kommune

Plan- og byggesaksbehandling

I denne forvaltningsrevisjonen har vi gjennomgått status for Malvik kommune på plan- og byggesaksområdet. Vi har belyst situasjonen for hvert av områdene (plan og byggesak) i hver sin problemstilling.
Oppsummert, har begge områdene hatt utfordringer de siste årene. Selv om det langt på vei er utviklet system og rutiner for å få til en forsvarlig saksbehandling for begge områdene, er det svakheter i saksbehandlingen, og nødvendige arbeidsoppgaver settes på vent.
 
Rapporten finner du her.