Psykisk helsevern - Meldal kommune

I denne rapporten undersøker vi om Meldal kommune sikrer at personer med behov for tilbud innen psykisk helse får nødvendig bistand, og om det psykiske helsearbeidet i kommunen har en hensiktsmessig organisering, sett opp mot krav om internkontroll og styringssystemer for øvrig. Revisor vurderer at arbeidet med psykisk helse og rusomsorg i hovedsak virker å være i samsvar med kravene til internkontroll. Imidlertid påpeker revisor at kommunen har enkelte utfordringer på operativt nivå.
 
Rapporten finner du her