Rådgivning

Revisjon Midt-Norge SA har en stor grad av nærhet til kommunene , og dette skaper arenaer og gode muligheter til å være en samtalepartner innen ulike utfordringer og problemstillinger. Vi har bred erfaring og flerfaglig kompetanse innen kommunal forvaltning. Vi er medlemmer i flere nasjonale nettverk med spesialkompetanse innen offentlig forvaltning.

Solid bransjekunnskap med tverrfaglig bakgrunn kombinert med nye metoder og dataverktøy, gjør at vi kan bidra i evalueringer og analyser, benchmarking, balansert målstyring.

Vi arrangerer fagdager og kurs for kommuner, men også for den enkelte kommunene hvis det skulle være ønskelig.

Vi kan gjennom vår kunnskap til kommunene bidra til en formidling av de gode løsninger.