Tydal kommune

Ressursbruk, tidlig innsats og tilpasset opplæring

I denne forvaltningsrevisjonen har Revisjon Midt-Norge undersøkt om opplæringen utføres innenfor kommunestyrets rammer, og om tidlig innsats sikres og videre at tilpasset opplæring ivaretas. Vi konkluderer med at det er betryggende kontroll og oppfølging av kommunestyrets rammer, men at det er utfordringer organisatorisk, samt periodevis mangelfull tilstandsrapportering for opplæringsområdet. Videre har kommunens utgifter per elev økt grunnet reduksjon av antall elever. Det sikres tidlig innsats i skolen ved overganger mellom barnehage og skole i kommunen, samt at det sikres tilpasset opplæring for elever med særskilte behov i samsvar med gitte føringer. 
 
Rapporten finner du her