www.revisjonmidtnorge.no

Revisjon Midt-Norge SA skal fra årsskiftet revidere 55 av Norges kommuner.

Hovedlogo blå ligggende

Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunalt eide revisjonsselskap. Fra 1. januar 2019 har kommunene Bjugn, Osen, Indre Fosen, Roan, Ørland og Åfjord på Fosen og kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord og Træna på Ytre Helgeland valgt selskapet som revisor. I tillegg har Nærøysundet kommune, som etableres fra 01.01.2020 etter sammenslåing mellom Nærøy og Vikna kommune, valgt å gå inn i Revisjon Midt-Norge SA.   

Revisjon Midt-Norge SA har 43 ansatte og leverer tjenester innenfor blant annet finansiell revisjon, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Kommunene som skal revideres har en årlig driftsomsetning på over 30 milliarder kroner. Kommunene har også ansvaret for tjenester og velferdstilbud til en befolkning på ca 300 000. I tillegg kommer fylkeskommunale tjenester i Trøndelag fylkeskommune med 450.000 innbyggere. 

 

 

Kontaktperson:

Arnt R. Haugan daglig leder i Revisjon Midt-Norge SA, tlf. 92 25 39 81