Revisjonsundersøkelse, Etablering av drift i Vertshuset - Tydal kommune

Rapporten redegjør for en begrenset undersøkelse om etablering av drift i vertshuset ved rådhuset i Tydal kommune. Kommunen tildelte oppdraget med å drifte vertshuset til rådmannens kone. Vår undersøkelse viser at det i prosessen ved tildeling av oppdraget, og i tiden etter, har funnet sted grove habilitetsmessige overtramp fra rådmannens side, manglende politisk styring, mangelfull dokumentasjon av viktige forhold og uryddig håndtering av det avtalemessige forholdet mellom kommunen og driver.

Rapporten finner du her