Inderøy kommune

Saksbehandling innen plan- og byggesak

Kontrollutvalget i Inderøy kommune ba revisor om å gjennomføre et prosjekt med fokus på «uavhengighet, regeletterlevelse, ressurser og kompetanse», dette innenfor plan- og byggesakområde. Revisors oppfatning er at enheten har saksbehandlere med lang og relevant erfaring, men at enheten er marginalt bemannet. Det foretas ikke intern kompetansekartlegging, men det åpnes opp for at saksbehandlere kan ta kompetanseheving. Enheten har ikke skriftlige rutiner for vurdering av habilitet, noe som imidlertid kunne bidratt til å sette fokus på temaet i større grad. Gjennomgangen av saksbehandlingen viser enkelte feil, men ikke feil som tyder på brudd på likebehandling. Revisor har også foretatt en kort gjennomgang av relevante dokumenter tilknyttet tomtesalget ved Nessjordet og finner ikke holdepunkter for å dra konklusjonene i PwC sitt notat i tvil.

 

Rapporten finner du her