www.revisjonmidtnorge.no

Flatanger kommune

Saksbehandling ved konsesjonssøknad

Revisjon Midt-Norge fikk i oppdrag fra Flatanger kommunestyre, sak 11/19, å gjennomføre en undersøkelse av kommunens saksbehandling av konsesjonssøknad fra Zephyr AS
vedrørende vindkraftutbygging på Innvordfjellet.
 
Revisor har gjennomført undersøkelsen ved å se på to problemstillinger:
  1. Er det saksbehandlingsfeil ved kommunens behandling av Zephyr AS sin konsesjonssøknad om vindkraft på Innvordfjellet?
  2. Hvilke konsekvenser får det dersom det foreligger saksbehandlingsfeil?
Revisor konkluderer med at ordfører var inhabil ved å delta i forhandlingsutvalget som forhandlet om vindkraftutbygging på Innvordfjellet.
 
Videre konkluderer revisor med at kommunestyrets vedtak om å inngå avtale med Zephyr AS er gyldig.
 
 
Rapporten finner du her.