Selskapskontroll Envina IKS

Denne selskapskontrollen viser at Envina IKS i hovedsak fremstår som et ryddig og veldrevet selskap. Envina har etablert hensiktsmessige systemer for å hindre kryssubsidiering mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet. Eierstyringen har imidlertid i stor grad vært preget av at eierne er tre kommuner med ulike synspunkter, og kommunikasjonen mellom kommunene og selskapet har hatt stort forbedringspotensial. Revisjonen er kritisk til at det ikke er etablert innsamling av fritidsavfall i alle eierkommunene.

Rapporten finner du her