Selskapskontroll Hamos

Denne selskapskontrollen viser at Hamos Forvaltning IKS fremstår som et ryddig og veldrevet selskap. Selskapet har etablert hensiktsmessige systemer for å hindre kryssubsidiering mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet. Eierstyringen, herunder kommunikasjon mellom kommunene og selskapet, og arbeidet med sammensetning av et profesjonelt styre har forbedringspotensial. Revisjonen er kritisk til at det ikke er etablert innsamling av fritidsavfall i alle eierkommunene.

Rapporten kan du lese her