Snillfjord omsorgssenter

I denne forvaltningsrevisjonen har Revisjon Midt-Norge undersøkt om det er tilstrekkelig medvirkning fra brukere og pårørende ved Snillfjord omsorgssenter, om omsorgssenteret drives i tråd med sentrale deler av regelverket for helse- og omsorgstjenester, samt vurderinger vedrørende antall korttids- og langtidsplasser i omsorgssenteret.
Vi konkluderer med at omsorgssenteret i all hovedsak har en god og betryggende drift, og i samsvar med kravene til internkontroll. Imidlertid påpeker revisor at kommunen har enkelte utfordringer på operativt nivå.
 
Rapporten finner du her