Sykefravær i Klæbu kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på Klæbu kommunes arbeid med å nå målet om 7,6 % sykefravær i gjennomsnitt i organisasjonen. Det har vi sett på ved å vurdere det forebyggende arbeidet for å unngå sykefravær, og ved å gjennomgå oppfølgingen av sykmeldte.
 
Rapporten finner du her