Trøndelag fylkeskommune

Tannhelsetjenesten

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon av tannhelsetjenesten i Trøndelag fylkeskommune. Revisor undersøker om tannhelsetilbudet er i tråd med tannhelsetjenesteloven og om balansen mellom tjenester til prioriterte klientgrupper og voksent betalende klientell er i tråd med tannhelsetjenesteloven.

 I den første problemstillingen konkluderer revisor med at Trøndelag fylkeskommunes tannhelsetilbud er i tråd med tannhelsetjenesteloven. Hva som er tilstrekkelige ressurser vil alltid kunne diskuteres, men revisor har ikke inntrykk av at tannhelsetjenesten i Trøndelag er utpreget presset når det gjelder behandling av pasienter i prioriterte grupper. Revisor har inntrykk av at man i en normalsituasjon har en bemanning som svarer til behovet, men at det er en utfordring for effektiviteten når det er høy turnover. Det er rom for å behandle voksne betalende pasienter for å sikre inntjening og variasjon i det faglige arbeidet.

 I den andre problemstillingen konkluderer revisor med at balansen mellom tjenester som tannhelsetjenesten yter til prioriterte klientgrupper og voksent betalende klientell er i tråd med tannhelsetjenesteloven. Det er likevel tydelig at man ikke er i mål med å nå samtlige pasienter for å kunne informere og behandle. Revisor mener at tannhelsetjenesten bør videreføre sitt arbeid med å kommunisere forståelsen av regelverket når det gjelder taushetsplikt til kommunene.

 Revisor har to anbefalinger:

  • Revisor anbefaler fylkesrådmannen å formalisere samarbeidet med samtlige kommuner
  • Revisor anbefaler fylkesrådmannen at tannhelsetjenesten fortsetter sitt arbeid med å kommunisere forståelse av regelverk når det gjelder taushetsplikt.
Rapporten finner du her