Tidlig innsats og spesialundervisning - Orkdal Kommune

Denne rapporten oppsummerer Orkdal kommunes arbeid med tidlig innsats og tilrettelegging og oppfølging av spesialundervisning. Orkdal kommune har betryggende organisering av den tilpassa opplæringen og spesialundervisning, og samarbeidet internt ved skolene og mellom skolene og PP-tjenesten ser ut til å fungere godt. Revisor anbefaler likevel rådmannen å følge opp tidlig innsats, og sørge for at opplæringslovens bestemmelser om lærertetthet på 1.-4. trinn ivaretas. Videre anbefaler vi rådmannen sørger for fullstendig rapportering på individuell opplæringsplan; mål, innhold og organisering av opplæringen.
 
Rapporten finner du her