Tidligere fagdager

Arrangement Sted Dato Fagområde
Revisjon Midt-Norge SA inviterte til Fagdag Regnskap  innenfor aktuelle tema om økonomi og regnskap i kommunene.
Fagdag Regnskap 2019
Sandnessjøen/Steinkjer/Trondheim 191106 6. november 2019 - 13. november 2019 Økonomi-Regnskap
Revisjon Midt-Norge SA inviterete til Fagdag innenfor aktuelle tema om økonomi og regnskap i kommunene.
Fagdag Regnskap 2018
Steinkjer/Trondheim 181120 20. november 2018 - 21. november 2018 Økonomi-Regnskap
KomRev Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge IKS inviterte til fagdag for Regnskaps- og økonomiarbeidere i kommunene.
Fagdag Regnskap 2017 med Revisjon Midt-Norge SA
Snåsa/Trondheim 171213 13. desember 2017 - 14. desember 2017 Regnskap
Fagdag Regnskap Tiller, Trondheim 170112 12. januar 2017 Regnskap
Kontraktsoppfølging i byggeprosjekt Tiller, Trondheim 160406 6. april 2016 Offentlig forvaltning
Fagdag Kirkelig Fellesråd Tiller, Trondheim 151124 24. november 2015 Årsavslutning