Tilrettelagt skoleskyss - Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å vurdere arbeidet med tilrettelagt skoleskyss innenfor tre områder – økonomistyring, saksbehandling og håndtering av personopplysninger. Kontrollen viser at AtB har kontroll på det økonomiske området og at saksbehandlingen av søknader til skoleskyss er i tråd med regelverket. AtB synes imidlertid å ha mangler i sin håndtering av personopplysninger. Det positive er at AtB har gått til anskaffelse av et kvalitetssystem, de har ansatte en kvalitetssjef med ansvar for bla. internkontroll og informasjonssikkerhet, og har startet på arbeidet med å innfri kravene iht. personopplysningsloven.
Rapporten kan du lese her