Orkdal kommune

Tjenestekvalitet ved helsetunet

Denne rapporten oppsummerer forvaltningsrevisjon av kvaliteten på tjenestene ved Orkdal helsetun. I forvaltningsrevisjonen har vi belyst arbeidet med å lukke avvik, som har kommet fram i ulike tilsyn, det systematiske kvalitetsarbeidet for å drive tjenestene i tråd med regelverket, og  brukermedvirkning fra brukere og pårørende.

 

Rapporten finner du her