Malvik kommune

Utbygging av vann- og avløpsnettet

Vi har undersøkt kommunens systemer for prosjektstyring, gjennomføring av investeringsprosjekt og bruk av rammeavtaler når det gjelder investeringsprosjekt innen vann og avløp.

 
Rapporten finner du her