Heim, Hitra og Orkland kommune

Utredning - deling av Snillfjord kommune

Revisjon Midt-Norge har på bestilling fra prosjektlederne for Heim, Hitra og Orkland kommune, utarbeidet en rapport om deling av eiendom og anlegg i Snillfjord kommune.
 
Snillfjord kommune skal f.o.m 01.01.2020 deles i tre nye kommuner; Heim. Hitra og Orkland. Dette bekreftes i forskrifter av 07.03.2018. Det er gjort positive vedtak om kommunesammenslåing i alle de involverte kommunestyrene. De nye kommunene er:
  • Heim:        Halsa, Hemne og Snillfjord kommuner
  • Hitra:        Hitra og Snillfjord kommuner
  • Orkland:    Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord kommuner.
Grenseinndelingen er avtalt.
Ved deling av kommuner skal det gjennomføres en deling av eiendom og anlegg, og et økonomisk oppgjør mellom kommunene. Kommunene har stor frihet til å avtale innholdet i oppgjøret.

 

Rapporten finner du her